Systemy dedykowane


Zaostrzająca się konkurencyjność oraz ciągła potrzeba zwiększania efektywności powoduje konieczność stosowania rozwiązań informatycznych w procesach biznesowych. Z drugiej zaś strony, różnorodność tych procesów, np. w zależności od branży powoduje, że rozwiązania uniwersalne („pudełkowe”) nie są w stanie odpowiedzieć na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw.

Realizacja systemu dedykowanego gwarantuje, że będzie on dokładnie odpowiadał wymaganiom klienta. Oferowane przez nas systemy mają możliwość rozbudowy o kolejne funkcjonalności, dzięki czemu mogą się one rozwijać wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

WEBNETIX oferuje wsparcie na każdym etapie wdrażania systemu: od wstępnej analizy biznesowej, poprzez określenie celu i zakresu projektu, przygotowanie propozycji modelu biznesowego, aż po wdrożenie i implementację.