Systemy ERP i MRP


System MRP (Material Requirements Planning – Planowanie potrzeb materiałowych) jest narzędziem informatycznym mającym za zadanie zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych przez organizację produkcyjną poprzez optymalizację zapasów oraz samego procesu produkcyjnego.

Umożliwia wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń wynikających z konieczności dostosowania harmonogramów produkcji do częstych zmian warunków działania powodowanych min. nieprzewidzianymi zmianami popytu, opóźnieniami dostaw itp. W ramach prezentowanego rozwiązania możliwe jest połączenie w jeden kompleksowy system następujących zagadnień:

Z zastosowaniem MRP łączą się następujące korzyści:

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa) są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji. System ERP integruje kluczowe procesy zachodzące w firmie i dostarcza pełny obraz tego, co się w niej dzieje, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. Systemy klasy ERP śledzą dane finansowe, informacje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i procesem produkcyjnym.

Podstawą funkcjonowania ERP jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami oprogramowania, np. moduł magazynowy wymienia informacje z modułem finansowym na temat przyjęcia towaru przez magazyniera, potwierdzając tym samym powstałe zobowiązanie.

Projektowane przez WEBNETIX systemy ERP posiadają następujące cechy: